Nereguli

Nereguli: – sesizări – informaţii utile  

Achiziţii publice

Informaţii privind achiziţiile derulate de beneficiarii PO DCA 2007-2013 – click aici Verificarea conflictului de interese Liste de verificare a procedurii de atribuire a contractelor de servicii – click aici Liste de verificare a procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică – click aici Răspuns ANRMAP privind incadrarea achiziţiilor finanţate din instrumente structurale, pe tipuri de […]

Instrucţiuni

Instrucțiune privind termenele limită de depunere a cererilor de rambursare și a cererilor de plată Instrucțiune privind mecanismul decontării cererilor de plată – revizuită ca urmare a publicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29 din data de 02.06.2014, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă. Anexele la această […]

Prefinanţare

Modificări privind acordarea prefinanțării OMFP 2359-2011 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64-2009  OMFP 2370-2011 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 64-2009 

Cheltuieli eligibile

Ordin cheltuieli eligibile 2011  Ordin cheltuieli eligibile 2009

Manual de implementare

21 octombrie 2015 Manualul de implementare, versiunea revizuită octombrie 2015 – click aici 3 februarie 2015 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative a postat Manualul de implementare a proiectelor finanţate din PODCA, versiunea revizuită februarie 2015, (click aici), anexele acestuia, în format .rar (click aici), precum şi o sinteză a principalelor modificări ale […]

Consideraţii generale

Consideraţii generale – click aici Toți Beneficiarii AM PO DCA trebuie să completeze Raportul Financiar în format Excel (în conformitate cu Anexa 7 a manualului de implementare) și să îl transmită, pe e-mail, la adresa stefania.tache@podca.ro. Toate documentele justificative transmise pentru cererile de rambursare trebuie să fie îndosariate în bibliorafturi având pe cotor menţionat codul […]

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.