Instrucţiuni

Instrucțiune privind termenele limită de depunere a cererilor de rambursare și a cererilor de plată Instrucțiune privind mecanismul decontării cererilor de plată – revizuită ca urmare a publicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29 din data de 02.06.2014, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă. Anexele la această […]

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.