Comunicat CM

Vineri, 23 noiembrie 2012, a avut loc cea de-a unsprezecea reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (AM PODCA), desfășurată la Cluj Napoca, sala de conferințe a Hotelului Victoria.
La ședință au participat domnul Philippe Hatt, Şef Unitate F5 pentru România, Bulgaria şi Malta din cadrul Direcţiei Generale Ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune – Comisia Europeană, doamna Anca Constantin, director al Direcției pentru Dezvoltarea Capacității Administrative din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, doamna Oana Ciurea, desk officer în cadrul Direcţiei Generale Ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune – Comisia Europeană, reprezentanți ai autorităților de management pentru programele operaționale,  reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, ai societăţii civile, precum și ai organizațiilor non-guvernamentale.
Pe agenda reuniunii s-au aflat informări asupra stadiului implementării PO DCA, a situaţiei evaluării intermediare a PODCA, stadiul activităților de comunicare din cadrul acestui program operațional, precum şi prezentarea activității de verificare pentru constatarea unor nereguli care au apărut în implementarea PODCA. De asemenea, au fost făcute prezentări de către unii beneficiari ai proiectelor finanţate în cadrul acestui program operaţional (reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Vaslui, ai Universităţii A.I.Cuza din Iaşi, ai oraşului Bălan, judeţul Harghita şi ai comunei Ghizela, judeţul Timiş).
În alocuțiunea sa, domnul Hatt a evidențiat progresele importante făcute de AM PODCA, precum și provocările care vin pentru anul 2013. De asemenea, a fost amintită și lăudată reușita AM PODCA de evitare a dezangajării. Totodată, s-a subliniat necesitatea susținerii eforturilor, a întăririi capacității administrative a DDCA, cu scopul unei bune absorbții a fondurilor.
În cadrul reuniunii Comitetului de Monitorizare a fost aprobată Minuta ședinței CM PODCA din data de 8 iunie 2012.
Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” este finanţat din Fondul Social European şi vizează sprijinirea eforturilor de  modernizare a administraţiei publice româneşti.
Beneficiarii acestui program sunt autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, organizațiile non-guvernamentale cu activitate relevantă în domeniul administraţiei publice şi mediul universitar.
Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” are rol decizional strategic în procesul de implementare a programului operaţional, în cadul acestuia fiind analizate rezultatele procesului de implementare a PO DCA. Membrii Comitetului de Monitorizare sunt reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai mediului universitar, ai societăţii civile şi ai  partenerilor sociali.
Unitatea de Comunicare AMPODCA
www.fonduriadministratie.ro
amdca@mai.gov.ro
021 – 314 39 29

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.