COMUNICAT DE PRESĂ – Prima reuniune CM POCA 2014-2020

Joi, 16 aprilie 2015, a avut loc, la Bucureşti, prima reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Capacitate Administrativă (CM POCA) 2014-2020, prezidat de Sevil Shhaideh, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP).

În cadrul întâlnirii au fost aprobate regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului de Monitorizare, precum și metodologia și criteriile de selecție a proiectelor ce vor fi finanțate în cadrul acestui program operațional. De asemenea, au fost prezentate proiectele ce se află în etapa de pregătire pentru a fi finanțate în anul 2015, conform priorităților pe termen scurt din Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020.

Primul apel de cereri de proiecte va fi lansat până la sfârșitul lunii aprilie a.c., iar ghidul solicitantului aferent acestui apel a fost supus consultării publice încă de la începutul lunii martie 2015.

Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, gestionat de MDRAP în calitate de Autoritate de Management, a fost aprobat de Comisia Europeană în data de 25 februarie 2015. Alocarea financiară a programului din Fondul Social European, pentru perioada 2014-2020, este de 553,19 milioane de euro.

POCA 2014-2020 se adresează tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale României. În cadrul Programului vor putea obține finanțare următoarele tipuri de beneficiari: autorități și instituții publice centrale, autorități administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali, instituțiile de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română, autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor, autorități și instituții publice locale beneficiare ITI, instituțiile din sistemul judiciar.

* * *

Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă este structură națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a programului operaţional, în cadrul acestuia fiind analizate rezultatele procesului de implementare a PO CA.

POCA 2014-2020 este continuatorul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA) 2007-2013. PODCA 2007-2013 a avut o alocare financiară de 208 milioane euro FSE, iar, în prezent, acesta înregistrează un grad de absorbţie de 79,35%.

www.fonduriadministratie.ro

helpdesk.poca@podca.ro

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.