COMUNICAT DE PRESĂ – Stadiul implementării PO DCA în anul 2014

Joi, 18 decembrie 2014, la Hotel Ibis Palatul Parlamentului din Bucureşti, s-a desfăşurat Evenimentul anual privind realizările Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA), pe anul 2014 – STADIUL IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAȚIONAL „DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE” 2007-2013, INOVAŢIE ÎN ADMINISTRAŢIE – POVEŞTI DE SUCCES.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Sprijin pentru activităţile de comunicare şi de promovare ale PO DCA” (SMIS 40779), cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa Prioritară 3 – „Asistenţă Tehnică”.

Reuniunea s-a înscris în seria acţiunilor destinate informării publicului larg pe care AM PO DCA le organizează anual pentru prezentarea progreselor înregistrate în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013, în acord cu Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1828/2006 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 care stipulează prevederile generale ale Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si a Regulamentului nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului asupra Fondului European de Dezvoltare Regională.

Cu această ocazie au fost prezentate, în sinteză, stadiul implementării PO DCA şi progresele înregistrate în cursul anului curent, o parte dintre proiectele beneficiarilor care au fost finalizate cu succes în 2014 și au fost decernate diplome de excelență în administraţia publică.

La eveniment au participat reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, beneficiari și potențiali beneficiari ai programului, precum şi reprezentanți ai AM PO DCA.

Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013 a atins, în luna decembrie 2014, un grad de absorbție de 76,8 %, raportat la totalul plăților efectuate. Comisia Europeană a rambursat, până în prezent, 133,25 mil. euro, reprezentând 72,6% din totalul contribuției Uniunii Europene alocate programului.

 

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.