Conferința privind abordarea principiilor orizontale la nivelul proiectelor finanțate din POCA 2014-2020

Marți și miercuri, 6-7 octombrie 2015, la Hotel Capital Plaza din București, s-a desfășurat Conferința privind abordarea principiilor orizontale la nivelul proiectelor finanțate din POCA 2014-2020. Conferința s-a desfăşurat în  cadrul proiectului „Sprijin pentru funcţionarea AM PO DCA şi pentru pregătirea următorului exerciţiu de programare”  (cod SMIS 40101)“, finanțat prin axa prioritară 3 – Asistenţă tehnică a PO DCA, DMI 3.1. Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea PO DCA şi pentru pregătirea următorului exerciţiu de programare. Pentru textul complet al comunicatului – click aici

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.