Consultare IP1/2015

Lansare în consultare a Ghidului solicitantului pentru accesarea fondurilor europene prin POCA 2014-2020 – click aici

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.