Contracte achiziții publice până la 15 martie 2012

Contracte încheiate în urma unor proceduri de achiziție publică în cadrul proiectelor finanțate din axa prioritară 3 – Asistența tehnică a PO DCA, la data de 15 martie 2012 – click aici

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.