Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. IP1/2015

Miercuri, 24 iunie 2015, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă, publică Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. IP1/2015 în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 – click aici și click aici.

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.