Date contact

Datele de contact ale persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public şi cu relaţia cu societatea civilă, conform Legii nr.544 din 2001, sunt următoarele:
DRAGNE COSTIN AURELIAN, expert superior DDCA
Tel 021 314.39.29 şi 021 303.70.80, int 11115
E-mail amdca@podca.ro  (această adresă fiind de contact, cat şi de acces la informaţii).

 

Coodonatele de contact ale direcţiei sunt la rubrica specifică de pe pagina oficială de internet http://www.fonduriadministratie.ro/contact
  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.