Documente programatice

Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013, versiunea a V aclick aici

Programul Operational ,,Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, revizia ianuarie 2012click aici

Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013, versiunea a IV a – click aici

Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013, versiunea a III a click aici

Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013, versiunea a II a – click aici

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, document adoptat de Comisia Europeană, 21 noiembrie 2007 (versiunea în limba română) – click aici

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, document adoptat de Comisia Europeană, 21 noiembrie 2007 (versiunea în limba engleză) – click aici

Politica în domeniul securităţii informaţiei – click aici

Document informativ referitor la egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă şi achiziţiile publice, în contextul solicitării de finanţare din PO DCA – click aici 

Decizia Comisiei din 27.03.2012, de modificare a Deciziei C(2007) 5748 de adoptare a programului operațional „Dezvoltarea capacității administrative 2007-2013 ”de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul „Convergență” în România – click aici

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.