Documente programatice POCA

Planul de evaluare pentru PO CA 2014-2020 – click aici

Acordul de parteneriat 2014RO16M8PA001.1.2 (engleză) – click aici ; rezumat acord parteneriat (română) – click aici

Programul operațional capacitate administrativă PO CA – click aici ; documente anexate PO CA – click aici

Decizia CE de aprobare a PO CA 2014-2020 – click aici

Prezentare POCA – click aici

Prezentare AMPOCA – click aici și structură – click aici.

Strategii naționale – click aici

 

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.