Informații referitoare la politica regională

Accesând link-urile de mai jos veți afla informații privind:

  1. Actele de implementare

http://ec.europa.eu/regional_policy/information/implementing/index_en.cfm

  1. Actele delegate

http://ec.europa.eu/regional_policy/information/delegated/index_en.cfm

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.