Instrucţiuni

Instrucțiune privind termenele limită de depunere a cererilor de rambursare și a cererilor de plată

Instrucțiune privind mecanismul decontării cererilor de plată – revizuită ca urmare a publicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29 din data de 02.06.2014, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă. Anexele la această instrucțiune pot fi descărcate prin click aici!

Instructiune privind mecanismul decontarii cererilor de plata (modificare). Pentru vizualizarea documentelor, vă rugăm să daţi click aici! (vezi şi anunţ 24 martie 2014)

Instructiune privind mecanismul decontarii cererilor de plata (modificare). Pentru vizualizarea documentelor, vă rugăm să daţi click aici! (vezi şi anunţ 28 iunie 2013)

Documente justificative aferente cheltuielilor cu deplasarea (diurnă, transport şi cazare), necesare în cazul subcontractării serviciilor (august 2012) 

Deficienţe identificate de către AMPODCA în cadrul verificării documentelor aferente cererilor de rambursare (august 2012) 

Greşeli frecvente întîlnite în dosarul cererilor de rambursare 

Îndrumar TVA 

Instrucţiuni de completare a cererii de rambursare

Instrucţiuni de completare a dosarului CR dpdv al documentelor justificative privind achiziţiile publice 

Instrucţiuni de completare a raportului financiar 

Instrucţiuni de completare a raportului tehnic de progres R2

Instrucţiuni generale

Rambursare cheltuieli combustibil

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.