Întrebări frecvente pentru cererea de proiecte IP1/2015

Întrebări frecvente pentru cererea de proiecte IP1/2015 Sprijin pentru acțiunile din Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014 – 2020, anexa 3 și măsurile privind dezvoltarea capacității administrative din condiționalitățile ex-ante enumerate în Acordul de parteneriat cu România 2014 – 2020 sau în cadrul fiecărui program operațional.

Pentru descărcarea listei vă rugăm să dați click aici.

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.