Lansare în consultare a Ghidului solicitantului pentru accesarea fondurilor europene prin POCA 2014-2020

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM PO CA), lansează, spre consultare publică, propunerea de Ghid al solicitantului împreună cu anexele acestuia, respectiv Anexa 1 – Fișa de proiect, Anexa 2 – Cererea de finanțare, Anexa 3 – Lista verificare administrativă și eligibilitate, Anexa 4 – Grila de evaluare tehnică și financiară, Anexa 5 – Formularul Specimen de semnături, Anexa 6 – Formular identificare financiară, Anexa 7 – Grafic estimativ CR, Anexa 8 – Lista cheltuielilor eligibile.

Pentru o mai bună înțelegere, Ghidul a fost particularizat pentru cererea de proiecte IP1/2015, în cadrul căreia vor fi depuse proiecte dezvoltate din Fișe de proiect.

Proiectele vor fi depuse în cadrul  Obiectivului specific (OS) 1.1 –  Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu Strategia de Consolidare a Administrației Publice.

Deși ghidul este particularizat pentru OS 1.1, acesta are o structură cadru pe care o veți regăsi și pentru celelalte cereri de proiecte pe care AM le va lansa în cadrul PO CA 2014 – 2020, diferența fiind dată de prezența Anexei 1 – Fișa de proiect.

În acest context, părțile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a ghidului, iar opiniile și contribuțiile la îmbunătățirea acestui document sunt așteptate, până la data de 01 aprilie 2015, pe adresa de e- mail:  helpdesk.poca@podca.ro.

Pentru vizualizarea documentelor consultați lista de mai jos:

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.