Lansare în consultare a Ghidurilor solicitantului nr. IP 2/2015 și CP 1/2015

Lansare în consultare a:

  1. Ghidului solicitantului nr. IP 2/2015 Sprijin pentru creșterea transparenței în administrația publică, pentru susținerea mecanismelor administrative, precum și pentru prevenirea și combaterea corupției;
  2. Ghidului solicitantului nr. CP1/2015 Sprijin pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul administrației publice locale

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), lansează, spre consultare publică, alte două propuneri de Ghid al solicitantului împreună cu anexele acestora în cadrul Obiectivului Specific 2.2.Creșterea  transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

În acest context, părțile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a ghidurilor, iar opiniile și contribuțiile la îmbunătățirea acestor documente sunt așteptate, în formatul pus la dispoziție de AM POCA, până la data de 29 mai 2015, pe adresa de e-mail:  helpdesk.poca@podca.ro.

Pentru vizualizarea documentelor consultați lista de mai jos:

  • Ghidul solicitantului   IP2/2015 Sprijin pentru creșterea transparenței în administrația publică, pentru susținerea mecanismelor administrative, precum și pentru prevenirea și combaterea corupției;
  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.