Lansare în consultare a Ghidurilor solicitantului nr. IP 3/2015 și CP 2/2015

Lansare în consultare a:

  1. Ghidului solicitantului nr. IP 3/2015 – Sprijin pentru susținerea măsurilor din Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020 și Strategia privind mai buna reglementare 2014-2020, documente strategice naționale (SMBR);
  2. Ghidului solicitantului nr. CP2/2015 – Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative

 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), lansează, spre consultare publică, alte două propuneri de Ghid al solicitantului împreună cu anexele acestora în cadrul Obiectivului Specific 1.1. Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice (SCAP).

 

În acest context, părțile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a ghidurilor, iar opiniile și contribuțiile la îmbunătățirea acestor documente sunt așteptate, în formatul on line pus la dispoziție de AM POCA, până la data de 21 septembrie 2015, orele 14.00.

Vor fi luate în considerare doar acele propuneri/sugestii/observații transmise în formatul solicitat.

 

Menționăm că documentele postate sunt în fază de proiect și pot suferi modificări în urma finalizării procedurii de consultare.

 

Pentru vizualizarea documentelor consultați lista de mai jos:

 

 

  1. Ghidul solicitantului CP2/2015 Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative

 

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.