Manualul de implementare, versiunea revizuită noiembrie 2015

Față de versiunea octombrie 2015, modificările efectuate sunt următoarele:

lit. d) – modificarea perioadei de implementare a proiectului, din subcapitolul 5.2 – Acte adiționale, Capitolul 5 – Modificarea contractelor/ordinelor de finanțare, astfel:

 

Beneficiarii pot solicita, în mod justitificat, prelungirea duratei de implementare a proiectelor,  dar fără a depăși data de 30 aprilie 2016, cu respectarea următoarelor condiții:

– cauza care a generat sau generează întârzieri nu este imputabilă exclusiv Beneficiarului;

– cheltuielile efectuate după data finală de eligibilitate, respectiv 31 decembrie 2015, sunt sau vor fi asigurate din bugetul propriu al beneficiarului.

Pentru descărcare click aici

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.