Ordin privind aprobarea procedurii de atribuire

Ordin privind aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din Instrumente Structurale, Obiectivul Convergenţă (pentru vizualizarea documentului, vă rugăm să daţi click aici)!

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.