Planul Multianual de Evaluare, iunie 2012

Planul Multianual de Evaluare, versiunea revizuită iunie 2012 – click aici

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.