PO CA 2014 – 2020 versiunea iulie 2014

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin AM PODCA, publică versiunea iulie a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și invită părțile interesate să se implice în procesul de consultare a acestui program. Opiniile și contribuțiile la îmbunătățirea acestui document sunt așteptate pe adresa de mail amdca@podca.ro . Pentru vizualizare PO CA 2014-2020 – click aici.

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.