Prezentare PO DCA

Prezentare Program Operaţional
CE finanţează acest Program Operaţional?
 • studierea si dezvoltarea aspectelor privind reforma avansata, precum si managementul cunoaşterii si folosirea tehnologiilor inovative in administratie;
 • studii si cercetări privind experienţele de reformă ale administraţiei locale din alte state membre;
 • managementul reformei, inclusiv furnizarea de echipament pentru reformarea structurilor de management;
 • asistenţă tehnică pentru elaborarea de strategii privind informatizarea instituţională;
 • asistenţă tehnică pentru planurile de formare profesională;
 • training – ul şi asistenţa tehnică pentru sprijinul receptarii bunelor practici;
 • studiile pentru dezvoltarea sistemelor informatice pentru sprijinul activităţilor de monitorizare şi evaluare.

CINE poate obtine finantare in cadrul acestui Program Operaţional?

 • administraţia centrală şi locală;
 •  instituţiile de invăţământ superior în parteneriat cu autorităţile publice;
 • organizaţiile neguvernamentale cu activitate relevantă în administraţie, în parteneriat cu autorităţile publice.

Cum se integrează cu alte Programe Operaţionale

 • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.