PRIMA CERERE DE PROIECTE în cadrul POCA 2014-2020, IP1/2015

Vineri, 22 mai 2015

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă

 LANSEAZĂ

 PRIMA CERERE DE PROIECTE

 în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 

Cererea de proiecte IP 1/2015 – Sprijin pentru acțiunile din Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014 – 2020, anexa 3 și măsurile privind dezvoltarea capacității administrative din condiționalitățile ex-ante enumerate în Acordul de parteneriat cu România 2014 – 2020 sau în cadrul fiecărui program operațional

Proiectele vor fi depuse în cadrul  Axei prioritare – 1. Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivului specific (OS) 1.1 –  Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 (SCAP).

În acest context, părțile interesate sunt invitate să depună:

 • fişa de proiect (Anexa nr. 1) începând cu data de 25 mai 2015 până la data de 25 iunie 2015.
 • cererea de finanţare (Anexa nr. 2) – în perioada de acordare a asistenței de către AM POCA și după expirarea acestei perioade, dar nu mai târziu de 25 august 2015, ora 16.

Fişa de proiect și cererea de finanțare vor fi depuse:

 • Prin poştă (inclusiv servicii de curierat), cu confirmare de primire, la adresa: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Piaţa Revoluţiei nr.1A, intrarea D, sector 1 Bucureşti, cod poştal 010086, cu menționarea cererii de proiecte IP1/2015.

sau

 • Personal sau prin intermediul unei persoane desemnate la adresa menţionată mai sus.

Categorii de solicitanți eligibili

Pot depune fișă de proiect în cadrul acestei cereri de proiecte următoarele instituții:

 • Secretariatul General al Guvernului/Cancelaria Primului Ministru;
 • Ministerul Finanțelor Publice;
 • Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;
 • Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
 • Ministerul Sănătății;
 • Ministerul Educației și Cercetării Științifice;
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;
 • Ministerul Transporturilor;
 • Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;
 • Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului;
 • Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri;
 • Ministerul pentru Societatea Informaţională;
 • Autorități administrative autonome cu responsabilități în realizarea măsurilor prevăzute în SCAP, anexa nr. 3, și/sau măsurile privind capacitatea administrativă din condiționalitățile ex-ante enumerate în Acordul de parteneriat cu România 2014 – 2020 sau în cadrul fiecărui program operațional.

Categorii de parteneri eligibili:

Pot fi parteneri în cadrul acestei cereri de proiecte următoarele tipuri de instituții, care au expertiza și competențele necesare pentru a sprijini realizarea obiectivelor proiectului propus:

Pentru vizualizarea documentelor consultați lista de mai jos:

Mai multe informaţii puteţi solicita la adresa de e-mail helpdesk.poca@podca.ro sau telefon: 021 310.40.60/int.11117.

*

Menționăm că Ghidul pentru această cerere de proiecte și documentele aferente au fost postate, spre consultare publică, pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice www.mdrap.ro cât și pe cel al Autorității de Management www.fonduriadministratie.ro  în perioada 5 martie – 1 aprilie a.c.

 • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.