Procesul de selecție a membrilor CM

Anunț – privind selecția partenerilor relevanți pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional „Capacitate administrativă” (2014-2020) – click aici 

Prelungirea termenului limită pentru transmiterea formularului de intenție privind participarea la Comitetul de monitorizare (CM) a Programului operațional „Capacitate administrativă” (PO CA 2014-2020) completat până miercuri, 26 noiembrie 2014 – click aici

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.