Publicarea pe site-ul beneficiarului a livrabilelor realizate în proiectele finanțate prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013

Pentru ca proiectele finanțate prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA) 2007-2013 să îşi îndeplinească scopul şi obiectivele cu maximă eficienţă este necesară, printre altele, conștientizarea factorilor interesați și a publicului larg asupra impactului pe care îl au acestea, prin diseminarea informaţiilor relevante.

 

Astfel, în vederea asigurării transparenței PODCA din perspectiva rezultatelor obținute în cadrul proiectelor finanțate în perioada 2007-2013, vă adresăm rugămintea de a asigura publicarea, pe pagina de internet a instituției beneficiarului, a celor mai reprezentative studii, strategii, analize, ghiduri, etc. realizate în cadrul proiectelor finalizate.

 

De asemenea, vă rugăm ca, după încheierea acestei activități, să comunicați către Autoritatea de Management (AM) PODCA  link-ul unde au fost publicate livrabilele, la adresa de e-mail: amdca@podca.ro, cel mai târziu până la data de 31 august 2015.

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.