Re-lansare în consultare publică a Ghidurilor Solicitantului pentru cererile de proiecte nr. IP2/2015 și CP1/2015

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă relansează spre consultare publică în cadrul Obiectivului Specific 2.2.Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice:

 

  1. Ghidului solicitantului nr. IP 2/2015 Sprijinirea acțiunilor privind creșterea transparenței în autoritățile și instituțiile publice precum și a măsurilor aferente sistemului de control managerial intern;
  2. Ghidului solicitantului nr. CP1/2015 Sprijinirea acțiunilor privind aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate, precum și a măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice.

 

În acest context, părțile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a ghidurilor, iar opiniile și contribuțiile la îmbunătățirea acestor documente sunt așteptate,în formatul on line pus la dispoziție de AM POCA, până la data de 31 august 2015, orele 14.00.

Vor fi luate în considerare doar acele propuneri/sugestii/observații transmise în formatul solicitat.

 

Menționăm că documentele postate sunt în fază de proiect și pot suferi modificări în urma finalizării procedurii de consultare.

 

Pentru vizualizarea documentelor consultați lista de mai jos:

  • Ghidul solicitantului IP2/2015 Sprijinirea acțiunilor privind creșterea transparenței în autoritățile și instituțiile publice precum și a măsurilor aferente sistemului de control managerial intern;

 

  • Ghidul solicitantului CP1/2015 Sprijinirea acțiunilor privind aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate, precum și a măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice;
  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.