Regulamentul nr.1303

Regulamentul (UE) nr.1303 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 pentru vizualizare, vă rugăm să daţi click aici!

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.