Strategia pentru consolidarea administrației publice

Hotărârea Guvernului nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 și constituirea Comitetului național pentru coordonarea implementării Stategiei  pentru consolidarea administrației publice 2014-2020, pentru vizualizare vă rugăm să dați click aici.

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.