Strategii naționale

Strategia pentru consolidarea administratiei publice SCAP – click aici

Strategia pentru o mai buna reglementare  2014-2020 SMBR – click aici

Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 – click aici

Strategia de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome 2015-2020 – click aici

Strategia națională de sănătate 2014-2020 – click aici

Analiza socio-economică – click aici

 

 

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.