Studii IPP în prevenirea neregulilor și fraudelor cu fonduri europene

Studii IPP în prevenirea neregulilor și fraudelor cu fonduri europene

Cea mai recentă inițiativă a Institutului pentru Politici Publice (IPP) vizează realizarea de cercetări și studii, realizate în cadrul proiectului Effective coordination of control systems for preventing fraud with Structural Funds in New EU Member States, finanțat prin programul HERCULE III – 2014 – LEGAL TRAINING AND STUDIES al Oficiului European pentru Luptă Anti-Fraudă din cadrul Comisiei Europene.

Cei interesați să își consolideze capacitatea internă de prevenire și anticipare a situațiilor atât de îngrijorătoare de corecții în proiectele din fonduri structurale, cei care coordonează proiecte ample în care există riscul ca anumite acțiuni să fie asociate suspiciunilor de fraudă – pot consulta gratuit:

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.